Defterdarlığımız ile Dünyagöz arasında indirim protokolü imzalanmıştır

MUAYANE :%30

TETKİK :%15

LAZER AMELİYAT :%10

GENEL AMELİYAT :%10

ÖZELLİKLİ AMELİYAT :%10