Dünya Göz Hastanesi tarafından Defterdarlığımızdan emekli olan elli beş yaş üzeri kişilerden ilave muayene ücreti alınmamaktadır.