Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Defterdarlığımız Muhasebe Müdürlüğü’den Duyuru

Defterdarlığımız Muhasebe Müdürlüğü’nün Covıd-19 salgını nedeniyle iş ve işlemlerin yürütülmesine ilişkin duyuru.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce yayınlanan 20.03.2020 tarih ve 214663 sayılı yazısında Dünya Sağlık Örgütü tarafından “küresel pandemi” olarak tanımlanan COVID-19 salgını sebebiyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca (Muhasebat Genel Müdürlüğü) yapılan değerlendirmeler çerçevesinde; hem vatandaşlarımız hem de personelimiz açısından akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için yeni bir duyuru yapılıncaya kadar vezne aracılığıyla yapılacak tahsilatın mümkün olduğu ölçüde banka aracılığıyla muhasebe birimlerinin tahsilat hesabına yapılması ve vezneden yapılacak ödemelerin ilgililerin banka hesaplarına aktarma yapmak suretiyle gerçekleştirilmesinin uygun olacağına karar verildiği bildirilmiştir.

    
        Muhasebe işlemlerinde Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından yapılacak her türlü tahsilatlardan;  

 • Kişi borçları,
 • İdari para cezaları,
 • Lojman kira bedelleri,
 • Lojman satış bedelleri
 • İhale şartname bedelleri,
 • Milli Emlak Müdürlüğünün ecrimisil gelirleri,
 • Mal ve hizmet alımlarına ait sözleşme karar ve damga vergisi,
 • Kooperatifler için hükümet komiseri temsilci ücretleri,
 • Mahkemeler ve İcra Dairelerince istenen Yurt dışı tebligat ücretleri, (İlgili mahkemenin adı ve davacı veya vekil avukatın TC kimlik nosu mutlaka yazılacak)
 • Sağlık Bakanlığına bağlı her türlü ruhsatlandırma, ürün üretim ve satış izin belgesi, mesul müdürlük belgesi, permi ve sertifikalardan alınacak ruhsatlandırma bedelleri, defter tasdik ve onay belge bedelleri, Pisiko teknik değerlendirme ücretleri,(Belge kimin adına ise onun TC kimlik nosu Şirketse Vergi nosu yazılacak)
 • Tarım İl Müdürlüğünün Etüt İnceleme ücretleri, proje kapsamında alınan kesin teminat mektubu bedelleri,
 •  Defterdarlığımız Muhasebe Müdürlüğünün  T.C.Ziraat Bankası Konya Merkez  Şubesinin TR830001000168000010005628 iban nolu  banka hesap numarasına internet aracığı ile yatırılabilecektir. 

         Bankadan  yapılacak  olan havale işleminde açıklama kısmına  yatırılacak olan ilgili Kurumun adı, borçlunun  TC Kimlik nosu şirket ise  vergi numarası,  iş veya hizmetin adı açık şekliyle mutlaka yazılmak kaydıyla ödenebilecektir.

İletişim: 0.332.2365620/1416 (Banka Servisi)