Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hazine ve Maliye Bakanlığı Misyon ve Vizyonu

Misyonu;

“Maliye politikasını katılımcı bir anlayışla geliştirmek, uygulamak ve izlemek.”

Vizyonu;

“Güçlü ekonomi, sürdürülebilir kalkınma ve istikrarlı büyüme ortamını desteklemek üzere;

  •   Mali disiplinden taviz vermeyen,
  •   Mali yüklerin seviyesi ve dağılımında adalet içinde optimali gözeten,
  •  Kamu kaynaklarının kullanımında toplumsal faydayı artıran,
  •  Nitelikli insan kaynağına sahip, bilişim teknolojilerini etkin kullanan,
  •   Saydamlık, hesap verebilirlik ve katılımcılık ilkelerini esas alan,
  • yenilikçi ve öncü Bakanlık olmak.”

Defterdarlığımız

Misyonu:

Maliye Bakanlığınca belirlenen, maliye politikaları çerçevesinde; Devletin tüm mali işlemlerini muhasebeleştirmek, Hazineye ait mal varlığını yönetmek, Devletin hukuk danışmanlığı ve muhakemat hizmetlerini yürütmek, eğitimli personel ile etkili bir iş gücü sunarak kamu kaynaklarını ekonomik ve verimli şekilde değerlendirmek üzere kaliteli hizmet sunan bir Konya Defterdarlığı.

Vizyonu:

Hızlı ve kaliteli hizmet sunan, saydam etkili ve hesap verilebilir öncü bir Defterdarlık.