Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ali YILDIRIM

1961 yılında Ağrı İli Eleşkirt İlçesinde doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Eleşkirt’te tamamladı.

Maliye mesleğine 1985 yılında Eleşkirt Malmüdürlüğünde Muhasebe Memuru olarak başladı. 1987-1989 döneminde Ankara Maliye Kursunda mesleki eğitimi tamamladı. 1990-1994 yıllarında Van İli Başkale Malmüdürlüğünde Saymanlık Müdür Yardımcısı (Malmüdürü V.), 1994-1996 Diyarbakır Defterdarlığı Muhasebe Müdürü, 1996-2002 Yıllarında Çankırı Defterdarlığı Muhasebe Müdürü, 2002-2005 yıllarında Amasya Defterdarlığı Muhasebe Müdürü, 2005-2010 yılları arasında Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürü, 2010-2013 yıllarında Maliye Bakanlığı Başbakanlık Merkez Saymanlık Müdürü görevlerinde bulundu.

23.10.2013 tarih ve 28800 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2013/697 sayılı karar ile Hakkari Defterdarlığına atanarak 14.11.2013- 15.02.2017 tarihleri arasında Hakkari Defterdarı, 02.03.2017-18.04.2022 Malatya Defterdarı olarak görev yaptı. 09.04.2022 tarihli ve 31804 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 08.04.2022 tarih ve 2022/137 sayılı Atama Kararı ile Konya Defterdarı olarak atanmış olup, 29.04.2022 tarihinde ilimizde göreve başlamıştır.

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olup, evli ve 3’ü erkek, 1’i kız olmak üzere 4 çocuk babasıdır.